חילוץ הון עצמי

חילוץ הון עצמי הינה פעולה בה היזם פונה למשלים ההון בבקשה לחלץ הון עצמי שהושקע על ידו בפרויקט/ים וזאת עוד בטרם הבשילו התנאים לשחרור עודפים בבנק המלווה. פעולה זו טעונה בדרך כלל את אישורו של הגורם המלווה את הפרויקט שכן היא כרוכה ברישום שעבודים ומשכנתא בדרגה שנייה על נכסים אלה כבטוחה להלוואת החילוץ. 

חילוץ ההון מתאפשר בכל שלבי הפרויקט לרבות בשלבים מתקדמים של הבניה.

ליווי פרויקטים ​
 

סתיו יעקב את ליבוביץ' משרד עורכי דין ונוטריון עורך הסכמי ליווי לפרויקטים במתכונת בנקאית בשיטת הליווי הסגור.

משרדנו מעניק ללקוחותיו ליווי משפטי צמוד ואישי לאורך כל שלבי גיבוש ההסכם, לרבות בחירת גוף מלווה בעל יכולת כלכלית לליווי פרויקט מתחילתו עד סופו בשלל סוגי עסקאות, תמ"א 38, פינוי בינוי, עסקאות קומבינציה ובעלי קרקע פרטית.

הלוואות להשלמת הון (מזנין)

משרדנו עוסק ומתמחה בליווי קבלת השלמת הון (קרן מימון ביניים), לצורך השלמת הון לפרויקטים גדולים ואף קטנים.

יכולת המשרד ללוות יזמים ולערוך הסכמים התפורים כחליפה לפרויקט ספציפי וליזם, אשר יתנו לו את השקט הדרוש בתחילת הפרויקט לצורך קבלת מימון מלא.

היתרונות הרבים של הלוואת מזנין מעניקים ליזמים אפשרות לנהל פרויקטים גדולים יותר, או לנהל את ההון העצמי שלהם בדרך אחרת על מנת להצליח להשלים את הפרויקט, גם אם בשלב ראשוני אין להם את ההון הדרוש.